Zverejnené dokumenty 2023, Zverejnené dokumenty 2022, Zverejnené dokumenty 2021 , Zverejnené dokumenty 2020 ,  Zverejnené dokumenty 2019 , Zverejnené dokumenty 2018 , Zverejnené dokumenty 2017, Zverejnené dokumenty 2016Zverejnené dokumenty 2015Zverejnené dokumenty 2014Zverejnené dokumenty 2011 - 2013

Zverejnené dokumenty 2022

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva_o_BU_dotacie_zverejnenie.pdf)Zmluva o bežnom účte19.01.2022Zmluva_o_BU_dotacie_zverejnenie.pdf  
Download this file (Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na starú plaváreň na rok 2022.pdf)Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na starú plaváreň na rok 2022.pdf08.03.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na starú plaváreň na rok 2022 
Download this file (Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na mestskú plaváreň.pdf)Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na mestskú plaváreň.pdf18.05.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie na starú plaváreň na rok 2022.pdf 
Download this file (Zmluva o poskytnuti pôžičky č_CEZ_2022.pdf)Zmluva o poskytnuti pôžičky č_CEZ_2022.pdf10.06.2022Zmluva o poskytnuti pôžičky č. CEZ 2022 
Download this file (Dodatok_k_uverovej_zmluve_1169CC16-D4.pdf)Dodatok_k_uverovej_zmluve_1169CC16-D4.pdf30.08.2022Dodatok č. 1169/CC/16-D4 k Zmluve o úvere č. 1169/CC/16 
Download this file (Uverova_zmluva.pdf)Uverova_zmluva.pdf19.09.2022Zmluva o úvere č. 811/CC/22 
Download this file (Zalozna_zmluva_nehnutelnosti.pdf)Zalozna_zmluva_nehnutelnosti.pdf19.09.2022Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 811/CC/22-ZZ1 
Download this file (Zalozna_zmluva_notarsky_centralny_register_ZZ2.pdf)Zalozna_zmluva_notarsky_centralny_register_ZZ2.pdf19.09.2022Záložná zmluva NCRZP č. 811/CC/22-ZZ2 
Download this file (Zmluva_o_buducej_zaloznej_zmluve_k_nehnutelnosti.pdf)Zmluva_o_buducej_zaloznej_zmluve_k_nehnutelnosti.pdf19.09.2022Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 811/CC/22-BudZZ1 
Download this file (Zmluva_o_ucte_KOMUNAL-plavaren.pdf)Zmluva_o_ucte_KOMUNAL-plavaren.pdf19.09.2022Zmluva o Balíkovom účte 
Download this file (Zmluva_o_zmenkovom_vyplnovacom_prave.pdf)Zmluva_o_zmenkovom_vyplnovacom_prave.pdf19.09.2022Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 811/CC/22-Zm1 
Download this file (Zmluva_o_dielo_Gremi KLIMA_.pdf)Zmluva_o_dielo_Gremi KLIMA_.pdf19.09.2022Zmluva o dielo Gremi KLIMA.pdf 
Download this file (Zmluva o poskytnuti dotacie 2022.pdf)Zmluva o poskytnuti dotacie 2022.pdf11.01.2022Zmluva o poskytnuti dotacie na prevádzku na rok 2022 

 

Zverejnené dokumenty 2023

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Nájomná zmluva CEZ-140-2023.pdf)Nájomná zmluva CEZ-140-2023.pdf18.02.2023Nájomná zmluva CEZ-140-2023 
Download this file (JUDr. Ladislav Janči - Zmluva.pdf)JUDr. Ladislav Janči - Zmluva.pdf14.4.2023JUDr. Ladislav Janči - Zmluva o poskytovaní právnych služieb 
Download this file (Radovan Kalina - R-Comp - Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2023030101.pdf)Radovan Kalina - R-Comp - Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2023030101.pdf14.4.2023Radovan Kalina - R-Comp - Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 2023030101 
Download this file (R-COMP s.r.o. - Zmluva o poskytovaní IT služieb.pdf)R-COMP s.r.o. - Zmluva o poskytovaní IT služieb.pdf18.4.2023R-COMP s.r.o. - Zmluva o poskytovaní IT služieb 

 

Zverejnené dokumenty 2019

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o nájme časti optickej chráničky.pdf)Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie 15.02.2019Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie  
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2019.pdf)ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ15.02.2019ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ 
Download this file (Zmluva o úvere_ SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o úvere medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 02.04.2019Zmluva o úvere zo dňa 29.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Zmluva o bežnom účte SPORObusiness_SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o bežnom účte SPORObusiness medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a02.04.2019Zmluva o bežnom účte zo dňa 28.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Dohoda o zmene zmluvy.pdf)Dohoda o zmene zmluvy08.04.2019Dohoda o zmene zmluvy 
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci08.04.2019Zmluva o spolupráci 
Download this file (ZMLUVA č.BB84 2-55 2019 0919001-Oz.pdf)Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oz15.05.2019Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oznáhrada za umiestnenie KOST + náklady na elektrinu
Download this file (Dohoda k poistnej zmluve č.2401574513.pdf)Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom22.05.2019Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom 
Download this file (Poistná zmluva č.411 019 116 Dodatok č.4.pdf)Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.428.05.2019Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.4Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Download this file (Zmluva o elektronických službách.pdf)Zmluva o elektronických službách24.09.2019Zmluva o elektronických službáchúprava práv a povinností
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7_2018.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7/201813.12.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2018 
Download this file (Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č. 4-7_2018.pdf)Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/201813.12.2019Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2018 

 

Zverejnené dokumenty 2021

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o vykonávaní audítorských služieb - Ing. Dana Droppová2021.pdf)Zmluva o vykonávaní audítorských služieb - Ing. Dana Droppová2021.pdf20.07.2021Zmluva o vykonávaní audítorských služieb - Ing. Dana Droppová 
Download this file (Zmluva o technicko-odbornej pomoci - Ing. Truchan2021.pdf)Zmluva o technicko-odbornej pomoci - Ing. Truchan2021.pdf01.11.2021Zmluva o technicko-odbornej pomoci - Ing. Truchan 
Download this file (Kúpna zmluva_CEZ0006_2021 .pdf)Kúpna zmluva CEZ 0006/202115.01.2021Kúpna zmluva CEZ 0006/2021 
Download this file (Zmluva o poskytnutí Dotácie na prevádzku na rok 2021 .pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 202113.02.2021Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2021 
Download this file (Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie.pdf)Dodatok č.1 CEZ-231/2021 k Zmluve o poskytnutí dotácie17.06.2021Dodatok č.1 CEZ-231/2021 k Zmluve o poskytnutí dotáciena prevádzku na rok 2021 CEZ-0057/2021

 

Zverejnené dokumenty 2020

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.CEZ024_2017.pdf)Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 024/201714.01.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 024/2017zmena doby trvania zmluvy do 12.01.2023
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku_CEZ-..._2020.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2020 CEZ-...../202020.2.2020Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2020 CEZ-...../2020 
Download this file (Zmluva o nájme dopravného prostriedku.pdf)Zmluva o nájme dopravného prostriedku01.06.2020Zmluva o nájme dopravného prostriedkumotorového vozidla
Download this file (Nájomná zmluva_nájom hnuteľných vecí.pdf)Nájomná zmluva 01.06.2020Nájomná zmluva nájom hnuteľných vecí
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby15.07.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyCEZ 0242/2020
Download this file (Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 1_2020.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/202023.07.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2020 
Download this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č.1065_CC_20-Zm1.pdf)Zmluva o zmenkovovom vyplňovacom práve č.1065//CC/20-Zm18.10.2020Zmluva o zmenkovovom vyplňovacom práve č.1065//CC/20-Zm1 
Download this file (Zmluva o úvere č.1065_CC_20.pdf)Zmluva o úvere č.1065/CC/208.10.2020Zmluva o úvere č.1065/CC/20 
Download this file (Dodatok č.16.pdf)Dodatok č.16 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 zo dňa 30.11.200719.11.2020Dodatok č.16 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 zo dňa 30.11.2007 

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a  modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

1 032 544,11 €

Názov projektu Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle