Zverejnené dokumenty 2021

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Kúpna zmluva_CEZ0006_2021 .pdf)Kúpna zmluva CEZ 0006/202115.01.2021Kúpna zmluva CEZ 0006/2021 
Download this file (Zmluva o poskytnutí Dotácie na prevádzku na rok 2021 .pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 202113.02.2021Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2021 
Download this file (Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie.pdf)Dodatok č.1 CEZ-231/2021 k Zmluve o poskytnutí dotácie17.06.2021Dodatok č.1 CEZ-231/2021 k Zmluve o poskytnutí dotáciena prevádzku na rok 2021 CEZ-0057/2021

 

Zverejnené dokumenty 2019

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o nájme časti optickej chráničky.pdf)Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie 15.02.2019Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie  
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2019.pdf)ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ15.02.2019ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ 
Download this file (Zmluva o úvere_ SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o úvere medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 02.04.2019Zmluva o úvere zo dňa 29.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Zmluva o bežnom účte SPORObusiness_SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o bežnom účte SPORObusiness medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a02.04.2019Zmluva o bežnom účte zo dňa 28.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Dohoda o zmene zmluvy.pdf)Dohoda o zmene zmluvy08.04.2019Dohoda o zmene zmluvy 
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci08.04.2019Zmluva o spolupráci 
Download this file (ZMLUVA č.BB84 2-55 2019 0919001-Oz.pdf)Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oz15.05.2019Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oznáhrada za umiestnenie KOST + náklady na elektrinu
Download this file (Dohoda k poistnej zmluve č.2401574513.pdf)Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom22.05.2019Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom 
Download this file (Poistná zmluva č.411 019 116 Dodatok č.4.pdf)Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.428.05.2019Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.4Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Download this file (Zmluva o elektronických službách.pdf)Zmluva o elektronických službách24.09.2019Zmluva o elektronických službáchúprava práv a povinností
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7_2018.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7/201813.12.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2018 
Download this file (Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č. 4-7_2018.pdf)Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/201813.12.2019Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2018 
Zverejnené dokumenty 2021 , Zverejnené dokumenty 2020 ,  Zverejnené dokumenty 2019 , Zverejnené dokumenty 2018 , Zverejnené dokumenty 2017, Zverejnené dokumenty 2016Zverejnené dokumenty 2015Zverejnené dokumenty 2014Zverejnené dokumenty 2011 - 2013

 

Zverejnené dokumenty 2017

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (CEZ 00242017.pdf)Nájomná zmluva CEZ 0024/2017 zo dňa 12.01.201717.01.2017Nájomná zmluva CEZ 0024/2017 zo dňa 12.01.2017na krytú plaváreň a súvisiace priestory
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 201723.01.2017Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 2017Mestská Plaváreň Ružomberok
Download this file (Kúpna zmluva z 11052017_predaj pozemkov_Gazdarica.pdf)Kúpna zmluva z 11.05.201712.05.2017Kúpna zmluva zo dňa 11.05.2017predaj pozemkov LV č.12027 a LV č.15435 pre KÚ Ružomberok
Download this file (Dodatok č.1 k PZ č.2401574513.pdf)Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.240157451323.06.2017Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2401574513zo dňa 12.06.2017
Download this file (Inominátna zmluva.pdf)Inominátna zmluva zo dňa 07.08.201724.08.2017Inominátna zmluvavlastnícke právo k jednej mikrotrubičke s optickým vláknom
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-D1.pdf)Dodatok č.1169/CC/16/-D104.09.2017Dodatok č.1169/CC/16/-D1 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16 
Download this file (Kúpna zmluva z 21062017.pdf)KÚPNA ZMLUVA z 21.06.201726.06.2017KÚPNA ZMLUVA z 21.06.2017predaj motorového vozidla
Download this file (Dodatok k Zmluve o účte.pdf)Dodatok k Zmluve o účte 18.10.2017Dodatok k Zmluve o účte zo dňa 17.10.2017Poplatok za vklad v hotovosti na Účet
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-D2.pdf)Dodatok č. 1169/CC/16-D2 k Zmluve o úvere č.1169/CC/1602.11.2017Dodatok č. 1169/CC/16-D2 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16zo dňa 02.11.2017
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-Nad1-D1.pdf)Dodatok č.1169/CC/16 - Nad1 - D107.11.2017Dodatok č.1169/CC/16 - Nad1 - D1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku 1169/CC/16 - Nad1
Download this file (DODATOK č. 15.pdf)DODATOK č. 15 k Zmluve na dodávku a odber tepla č. BC 01/2008 23.11.2017DODATOK č. 15 k Zmluve na dodávku a odber tepla č. BC 01/2008 v znení jej neskorších dodatkov zo dňa 16.11.2017
Download this file (Zmluva o zrušení vecného bremena.pdf)Zmluva o zrušení vecného bremena23.11.2017Zmluva o zrušení vecného bremena zo dňa 16.11.2017 
Download this file (Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve.pdf)Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.03.201023.11.2017Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.03.2010v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2

 

Zverejnené dokumenty 2020

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.CEZ024_2017.pdf)Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 024/201714.01.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 024/2017zmena doby trvania zmluvy do 12.01.2023
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku_CEZ-..._2020.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2020 CEZ-...../202020.2.2020Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2020 CEZ-...../2020 
Download this file (Zmluva o nájme dopravného prostriedku.pdf)Zmluva o nájme dopravného prostriedku01.06.2020Zmluva o nájme dopravného prostriedkumotorového vozidla
Download this file (Nájomná zmluva_nájom hnuteľných vecí.pdf)Nájomná zmluva 01.06.2020Nájomná zmluva nájom hnuteľných vecí
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby15.07.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyCEZ 0242/2020
Download this file (Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 1_2020.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/202023.07.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2020 
Download this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č.1065_CC_20-Zm1.pdf)Zmluva o zmenkovovom vyplňovacom práve č.1065//CC/20-Zm18.10.2020Zmluva o zmenkovovom vyplňovacom práve č.1065//CC/20-Zm1 
Download this file (Zmluva o úvere č.1065_CC_20.pdf)Zmluva o úvere č.1065/CC/208.10.2020Zmluva o úvere č.1065/CC/20 
Download this file (Dodatok č.16.pdf)Dodatok č.16 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 zo dňa 30.11.200719.11.2020Dodatok č.16 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 zo dňa 30.11.2007 

 

Zverejnené dokumenty 2018

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2018 CEZ 77_2018.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 201814.02.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 2018 CEZ 77/2018na náklady spojené s prevádzkou Mestskej plavárne Ružomberok
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena03.04.2018Zmluva o zriadení vecného bremena 
Download this file (Dohoda o ukončení dohody o autorizácii.pdf)Dohoda o ukončení dohody o autorizácii02.05.2018Dohoda o ukončení dohody o autorizáciiDohoda o ukončení dohody o autorizácii
Download this file (Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24.pdf)Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business2414.05.2018Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24Špecifikácia Elektronickej služby Business24
Download this file (Kúpna Zmluva_Reg.stanica plynu.pdf)Kúpna zmluva28.05.2018Kúpna zmluva - predaj Regulačnej stanice plynu súpisné číslo 1862
Download this file (Kúpna zmluva_Prevádzková budova.pdf)Kúpna zmluva28.05.2018Kúpna zmluva - predaj Prevádzková budova súpisné číslo 6253
Download this file (CEZ-358_2018_DODATOK č.1.pdf)CEZ 358/2018 DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2018 09.07.2018CEZ 358/2018 DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2018 CEZ-0077/2018
Download this file (Dodatok č.1169_CC_16 -D3 k Zmluve o úvere č.1169_CC_16.pdf)Dodatok č.1169/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č.1169/CC/1631.10.2018Dodatok č.1169/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16 

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle