Zverejnené dokumenty 2019

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o nájme časti optickej chráničky.pdf)Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie 15.02.2019Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie  
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2019.pdf)ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ15.02.2019ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ 
Download this file (Zmluva o úvere_ SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o úvere medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 02.04.2019Zmluva o úvere zo dňa 29.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Zmluva o bežnom účte SPORObusiness_SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o bežnom účte SPORObusiness medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a02.04.2019Zmluva o bežnom účte zo dňa 28.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Dohoda o zmene zmluvy.pdf)Dohoda o zmene zmluvy08.04.2019Dohoda o zmene zmluvy 
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci08.04.2019Zmluva o spolupráci 
Download this file (ZMLUVA č.BB84 2-55 2019 0919001-Oz.pdf)Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oz15.05.2019Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oznáhrada za umiestnenie KOST + náklady na elektrinu
Download this file (Dohoda k poistnej zmluve č.2401574513.pdf)Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom22.05.2019Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom 
Download this file (Poistná zmluva č.411 019 116 Dodatok č.4.pdf)Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.428.05.2019Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.4Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Zverejnené dokumenty 2019 , Zverejnené dokumenty 2018 , Zverejnené dokumenty 2017, Zverejnené dokumenty 2016Zverejnené dokumenty 2015Zverejnené dokumenty 2014Zverejnené dokumenty 2011 - 2013

 

Zverejnené dokumenty 2017

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (CEZ 00242017.pdf)Nájomná zmluva CEZ 0024/2017 zo dňa 12.01.201717.01.2017Nájomná zmluva CEZ 0024/2017 zo dňa 12.01.2017na krytú plaváreň a súvisiace priestory
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 201723.01.2017Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 2017Mestská Plaváreň Ružomberok
Download this file (Kúpna zmluva z 11052017_predaj pozemkov_Gazdarica.pdf)Kúpna zmluva z 11.05.201712.05.2017Kúpna zmluva zo dňa 11.05.2017predaj pozemkov LV č.12027 a LV č.15435 pre KÚ Ružomberok
Download this file (Dodatok č.1 k PZ č.2401574513.pdf)Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.240157451323.06.2017Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2401574513zo dňa 12.06.2017
Download this file (Inominátna zmluva.pdf)Inominátna zmluva zo dňa 07.08.201724.08.2017Inominátna zmluvavlastnícke právo k jednej mikrotrubičke s optickým vláknom
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-D1.pdf)Dodatok č.1169/CC/16/-D104.09.2017Dodatok č.1169/CC/16/-D1 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16 
Download this file (Kúpna zmluva z 21062017.pdf)KÚPNA ZMLUVA z 21.06.201726.06.2017KÚPNA ZMLUVA z 21.06.2017predaj motorového vozidla
Download this file (Dodatok k Zmluve o účte.pdf)Dodatok k Zmluve o účte 18.10.2017Dodatok k Zmluve o účte zo dňa 17.10.2017Poplatok za vklad v hotovosti na Účet
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-D2.pdf)Dodatok č. 1169/CC/16-D2 k Zmluve o úvere č.1169/CC/1602.11.2017Dodatok č. 1169/CC/16-D2 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16zo dňa 02.11.2017
Download this file (Dodatok č.1169 CC 16-Nad1-D1.pdf)Dodatok č.1169/CC/16 - Nad1 - D107.11.2017Dodatok č.1169/CC/16 - Nad1 - D1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku 1169/CC/16 - Nad1
Download this file (DODATOK č. 15.pdf)DODATOK č. 15 k Zmluve na dodávku a odber tepla č. BC 01/2008 23.11.2017DODATOK č. 15 k Zmluve na dodávku a odber tepla č. BC 01/2008 v znení jej neskorších dodatkov zo dňa 16.11.2017
Download this file (Zmluva o zrušení vecného bremena.pdf)Zmluva o zrušení vecného bremena23.11.2017Zmluva o zrušení vecného bremena zo dňa 16.11.2017 
Download this file (Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve.pdf)Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.03.201023.11.2017Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 12.03.2010v znení Dodatku č.1 a Dodatku č.2

Zverejnené dokumenty 2016

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Download this file (DODATOK Č.11.pdf)DODATOK Č.11 zo dňa 28.1.2016 28.01.2016 DODATOK Č.11 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č.71/ZF/2010zo dňa 8.11.2010 Update this file (DODATOK Č.11.pdf) Delete this file (DODATOK Č.11.pdf)
Download this file (DODATOK Č.17.pdf)DODATOK Č.17 zo dňa 28.1.2016 28.01.2016 DODATOK Č.17 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 Update this file (DODATOK Č.17.pdf) Delete this file (DODATOK Č.17.pdf)
Download this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf)Zmluva o poskytovaní služby InBiz-Hlavná zmluva 26.02.2016 Zmluva o poskytovaní služby InBiz-Hlavná zmluva   Update this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf) Delete this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf)
Download this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf)ZMLUVA O DIELO 9/2016 29.04.2016 ZMLUVA O DIELO 9/2016 Preloženie KOS a montáž HV prípojky na ul. V. Šrobára , Ružomberok Update this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf) Delete this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf)
Download this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf)Kúpna zmluva 04.05.2016 Kúpna zmluva predaj pozemkov zapísaných na LV č.12027 a LV č.15435 Update this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf) Delete this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf)
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci 05.05.2016 Zmluva o spolupráci kalibrácia trás 32 mm HDPE chráničiek na sídlisku Klačno Update this file (Zmluva o spolupráci.pdf) Delete this file (Zmluva o spolupráci.pdf)
Download this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf)Poistná zmluva č.2401574513 18.05.2016 Poistná zmluva č.2401574513 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť,Regresy ZP a SP Update this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf) Delete this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf)
Download this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf)Poistná zmluva č. 411019116 31.05.2016 Poistná zmluva č. 411019116 Dodatok č.3 Update this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf) Delete this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf)
Download this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf)DODATOK Č.18 zo dňa 30.6.2016 30.06.2016 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008   Update this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf) Delete this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf)
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena 30.06.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam parc.číslo: 14076/3 a 14079/1 Update this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf) Delete this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)
Download this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf)Kúpna zmluva 08.08.2016 parcele registra"C" parc. č. 4061/1 a predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku C-KN parc.č.4061/1 a na pozemku C-KN parc.č.4061/2 Update this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf) Delete this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf)
Download this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf)Zmluva o úvere č.1169/CC/16 08.09.2016 Zmluva o úvere č.1169/CC/16 zo dňa 07.09.2016   Update this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf) Delete this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf)
Download this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf)Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169/CC/16-Zm1 08.09.2016 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169/CC/16-Zm1 zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf) Delete this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf)
Download this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf)Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1169/CC/16-Nad1 21.09.2016 Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1169/CC/16-Nad1   Update this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf) Delete this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf)
Download this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf)Záložná zmluva NCRZP č.1169/CC/16 - ZZ2 08.09.2016 Záložná zmluva NCRZP č.1169/CC/16 - ZZ2 zo dňa 07.09.2016 Update this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf) Delete this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf)
Download this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf)Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1169/CC/16 - ZZ1 08.09.2016 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1169/CC/16 - ZZ zo dňa 07.09.2016 Update this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf) Delete this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf)
Download this file (Zmluva o účte Komunal.pdf)Zmluva o účte Komunal 08.09.2016 Zmluva o účte Komunal zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o účte Komunal.pdf) Delete this file (Zmluva o účte Komunal.pdf)
Download this file (Zmluva o bežnom účte.pdf)Zmluva o bežnom účte 08.09.2016 Zmluva o bežnom účte zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o bežnom účte.pdf) Delete this file (Zmluva o bežnom účte.pdf)
Download this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)Zmluva o Elektronických službách 08.09.2016 Zmluva o Elektronických službách zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf) Delete this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)
Download this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf)sadzobník-oc-01072016 08.09.2016 sadzobník-oc-01072016 Všeobecné obchodné podmienky Update this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf) Delete this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf)
Download this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 slovenská-sporiteľňa-pop-podnikateľ-úvery-bankové-záruky-akreditívy   Update this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf) Delete this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf)
Download this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 slovenská-sporiteľňa-vop-podnikateľ   Update this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf) Delete this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf)
Download this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 produktové-obchodné-podmienky-pre-depozitné-produkty   Update this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf) Delete this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf)
Download this file (zverejnenie-business-ucet.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 zverejnenie-business-účet   Update this file (zverejnenie-business-ucet.pdf) Delete this file (zverejnenie-business-ucet.pdf)
Download this file (Vinkulácia.pdf)Potvrdenie Poisťovne o zriadení vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky 21.09.2016 Potvrdenie Poisťovne o zriadení vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky zo dňa 16.09.2016 Update this file (Vinkulácia.pdf) Delete this file (Vinkulácia.pdf)
Download this file (DODATOK Č.19.pdf)DODATOK Č.19 zo dňa 23.9.2016 23.09.2016 DODATOK Č.19 zo dňa 23.9.2016 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 Update this file (DODATOK Č.19.pdf) Delete this file (DODATOK Č.19.pdf)
Download this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf)Zmluva o Elektronickej skužbe Business24 zo dňa 14.9.2016 28.09.2016 Zmluva o Elektronickej skužbe Business24 zo dňa 14.9.2016   Update this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf) Delete this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf)
Download this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)Zmluva o Elektronických službách zo dňa 14.9.2016 28.09.2016 Zmluva o Elektronických službách zo dňa 14.9.2016   Update this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf) Delete this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)
Download this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf)Zmluva o Účte Komunal Extra zo dňa 14.9.2016 28.09.2016 Zmluva o Účte Komunal Extra zo dňa 14.9.2016   Update this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf) Delete this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf)

 

 

 

Zverejnené dokumenty 2018

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2018 CEZ 77_2018.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 201814.02.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na ROK 2018 CEZ 77/2018na náklady spojené s prevádzkou Mestskej plavárne Ružomberok
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena03.04.2018Zmluva o zriadení vecného bremena 
Download this file (Dohoda o ukončení dohody o autorizácii.pdf)Dohoda o ukončení dohody o autorizácii02.05.2018Dohoda o ukončení dohody o autorizáciiDohoda o ukončení dohody o autorizácii
Download this file (Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24.pdf)Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business2414.05.2018Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe Business24Špecifikácia Elektronickej služby Business24
Download this file (Kúpna Zmluva_Reg.stanica plynu.pdf)Kúpna zmluva28.05.2018Kúpna zmluva - predaj Regulačnej stanice plynu súpisné číslo 1862
Download this file (Kúpna zmluva_Prevádzková budova.pdf)Kúpna zmluva28.05.2018Kúpna zmluva - predaj Prevádzková budova súpisné číslo 6253
Download this file (CEZ-358_2018_DODATOK č.1.pdf)CEZ 358/2018 DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2018 09.07.2018CEZ 358/2018 DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2018 CEZ-0077/2018
Download this file (Dodatok č.1169_CC_16 -D3 k Zmluve o úvere č.1169_CC_16.pdf)Dodatok č.1169/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č.1169/CC/1631.10.2018Dodatok č.1169/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č.1169/CC/16 

Zverejnené dokumenty 2011 - 2013

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty: 2011,2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016

 

Dátum zverejnenia

Zverejnený dokument

Popis

30.12.2013 Kúpna zmluva Predaj výmenníkovej stanice J.Jančeka
16.12.2013 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností-pozemkov
16.12.2013 Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností-stavieb
16.12.2013 KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA Predaj nepotrebného majetku
25.10.2013 Dodatok k zmluve DODATOK č.12 k Zmluve o úvere č.40/ZF/2008
21.10.2013 Zmluva o dielo Rekonštrukcia parného vykrovania na horúcovodné -Ul. Považská
17.10.2013 Kúpna zmluva Kúpa časti pozemku
10.09.2013 Osobitný dodatok k zmluve Osobitný dodatok k zmluve o derivátových obchodoch
27.08.2013 Kúpna zmluva Kúpa pozemku na parc.č.16716-neplatí
23.08.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č. 11 k Zmluve o úvere č.40/ZF/2008
23.08.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č.8 k Zmluve o financovaní č.71/ZF/2010
23.08.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č.1 k Zmluve o záväzku podriadenosti č.27/PZ/201 zo dňa 12.11.2010
22.08.2013 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Roveň III
24.06.2013 Dodatok k zmluve Dodatok č.10 k Zmluve o úvere
26.10.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 9 k Zmluve o úvere
26.10.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 7 k Zmluve o financovaní
27.08.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 8 k Zmluve o úvere
27.08.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 6 k Zmluve o financovaní
30.07.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 5 k Zmluve o financovaní
25.06.2012 Dodatok k zmluve Dodatok č. 4 k Zmluve o financovaní
26.03.2012 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Roveň I
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Baničné II
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Baničné
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Poľná III
28.12.2011 Kúpna zmluva Výmenníková stanica Roveň II
22.12.2011 Dodatok k zmluve Dodatok č. 3 k Zmluve o financovaní
22.12.2011 Zmluva o zriadení ZP Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 209/ZZ/2011
28.11.2011 Kúpna zmluva Kúpa pozemku pod budovu OST pri Gymnáziu
30.08.2011 Dodatok k zmluve Dodatok č. 7 k zmluve o úvere
30.07.2011 Dodatok k zmluve Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní
20.06.2011 Zmluva o dielo Likvidácia odpadu
12.06.2011 Zmluva o audite Audit účtovnej závierky a výročnej správy
02.06.2011 Dodatok k zmluve Dodatok k Zmluve o bežnom účte
10.05.2011 Kúpna zmluva Kúpa výmenníkovej stanice Stred II
06.04.2011 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
03.03.2011 Úplné znenie Dodatku č. 1 Zmluva o úvere č. 71/ZF/2010
30.02.2011 Zmluva o vecnom bremene Zmluva o zriadení vecného bremena
23.02.2011 Zmluva o budúcej zmluve Kúpa nehnuteľností v areáli "Texicom"
20.01.2011 Zmluva o dielo Overenie emisii skleníkových plynov
05.01.2011 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie právnych služieb

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je lze léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně platí, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k ošetření různý obtěžovat. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba hledat, je koupit Tadalafil. Stejně jako vše ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože několik z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší efekty. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 4303324

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle