Zverejnené dokumenty 2015

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Download this file (dodatok-c14mondi.pdf)Dodatok č.14 16.02.2015 Dodatok č.14 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 Update this file (dodatok-c14mondi.pdf) Delete this file (dodatok-c14mondi.pdf)
Download this file (DODATOK_PZ411019116.pdf)Dodatok č.1 18.03.2015 Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č.411019116 Update this file (DODATOK_PZ411019116.pdf) Delete this file (DODATOK_PZ411019116.pdf)
Download this file (DODATOK_NFPC1.pdf)Dodatok č.1 14.05.2015 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.KaHR-21SP-1301/0129/36 Update this file (DODATOK_NFPC1.pdf) Delete this file (DODATOK_NFPC1.pdf)
Download this file (Nájomná zmluva a Zmluva o kúpe prenajatej veci.pdf)Nájomná zmluva a Zmluva o kúpe prenajatej veci 28.05.2015 Nájomná zmluva a Zmluva o kúpe prenajatej veci   Update this file (Nájomná zmluva a Zmluva o kúpe prenajatej veci.pdf) Delete this file (Nájomná zmluva a Zmluva o kúpe prenajatej veci.pdf)
Download this file (DODATOK č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf)Dodatok č.2 22.06.2015 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnuití NFP č. KaHR-21SP-1301/0129/36 Update this file (DODATOK č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf) Delete this file (DODATOK č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP.pdf)
Download this file (Zmluva o dielo č. 0612015.pdf)Zmluva o dielo č.061/2015 26.06.2015 Zmluva o dielo č.061/2015 Dodávka a montáž OST na kľúč Update this file (Zmluva o dielo č. 0612015.pdf) Delete this file (Zmluva o dielo č. 0612015.pdf)
Download this file (DODATOK Č.15.pdf)DODATOK Č.15 30.06.2015 DODATOK Č.15 zo dňa 30.06.2015 k Zmluve o úvere Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 Update this file (DODATOK Č.15.pdf) Delete this file (DODATOK Č.15.pdf)
Download this file (DODATOK Č.9.pdf)DODATOK Č.9 30.06.2015 DODATOK Č.9 zo dňa 30.06.2015 k Zmluve o financovaní Č.71/ZF/2010 zo dňa 8.11.2010 Update this file (DODATOK Č.9.pdf) Delete this file (DODATOK Č.9.pdf)
Download this file (Kpna zmluva _pozemok 16717_4.pdf)Kúpna zmluva 09.07.2015 Kúpna zmluva na časť pozemku KNC parc.č. 16717/4 Update this file (Kpna zmluva _pozemok 16717_4.pdf) Delete this file (Kpna zmluva _pozemok 16717_4.pdf)
Download this file (DODATOK Č.10.pdf)DODATOK Č.10 27.08.2015 DODATOK Č.10 zo dňa 27.8.2015 k Zmluve o financovaní Č. 71/ZF/2010 zo dňa 8.11.2010 Update this file (DODATOK Č.10.pdf) Delete this file (DODATOK Č.10.pdf)
Download this file (DODATOK Č.16.pdf)DODATOK Č.16 27.08.2015 DODATOK Č.16 zo dňa 27.8.2015 k Zmluve o úvere Č. 40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 Update this file (DODATOK Č.16.pdf) Delete this file (DODATOK Č.16.pdf)
Download this file (Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 9.7.2015.pdf)Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.7.2015 29.10.2015 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 9.7.2015   Update this file (Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 9.7.2015.pdf) Delete this file (Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 9.7.2015.pdf)
Download this file (Zmluva o zriedení záložného práva na hnuteľné veci.pdf)Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci 03.11.2015 Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.KaHR-21SP-1301/0129/36/ZZ01 Update this file (Zmluva o zriedení záložného práva na hnuteľné veci.pdf) Delete this file (Zmluva o zriedení záložného práva na hnuteľné veci.pdf)
Download this file (Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.175ZZ2015.pdf)Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.175/ZZ/2015 01.12.2015 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.175/ZZ/2015 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.175/ZZ/2015 Update this file (Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.175ZZ2015.pdf) Delete this file (Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.175ZZ2015.pdf)
Download this file (Zmluva o bezodplatnom prevode.pdf)Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku 07.12.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku CEZ 0548/2015

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 430 32 83, +421 44 430 32 84

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Rain

12°C

Ružomberok

Monday
Cloudy
8°C - 14°C
Tuesday
Mostly cloudy
5°C - 18°C
Wednesday
Partly cloudy
7°C - 18°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle