Zverejnené dokumenty 2014

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty: 

 

Dátum zverejnenia

Zverejnený dokument

Popis

06.11.2014 Zmluva o bežnom účte  
06.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1726/2014/D  
06.11.2014 Zmluva č.2046/2014/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu  
06.11.2014 Zmluva o termínovanom úvere č.1116/2014/UZ  
06.11.2014 DODATOK Č.14 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008
31.10.2014 Kúpna zmluva CEZ 0595/2014 Pozemok parc.č.KNC865/2
24.10.2014 DODATOK Č.13 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008
26.08.2014 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb ZMLUVA o poskytovaní audítorských služiebna rok 2014
26.08.2014 DODATOK č.1 ZoD č.1/2014 "Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné-ul.Tatranská,ul.Bystrická"
14.08.2014 DODATOK č.1 k Zmluve na výkon tech.dozoru investora "Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné-ul.Tatranská,ul.Bystrická v Ružomberku"
01.07.2014 Zmluva o dielo č.1/2014 "Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné-ul.Tatranská,ul.Bystrická"
20.06.2014 Zmluva na výkon technického dozoru investora "Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné-ul.Tatranská,ul.Bystrická v Ružomberku"
09.06.2014 Kúpno predajná zmluva Odpredaj Mosta podan rieku Váh

29.05.2014

Poistná zmluva č.411019116 Poistenie majetku a preruš.prevádzky PO a podnikajúcich FO,Poistenie strojov, elektroniky a preruš.prevádzky PO a podnikajúcich FO
29.05.2014 Poistná zmluva č.411019146 Poistenie majetku a preruš.prevádzky PO a podnikajúcich FO,Poistenie strojov, elektroniky a preruš.prevádzky PO a podnikajúcich FO
14.04.2014 Zmluva o poskytnutí NFP Zmuva o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
14.04.2014 Zmluva o službách č.11/2013 Zabezpečenie implementácie -externý manažment k projektu
21.01.2014 Zmluva o poskytovaní služieb Odborné služby vo verejnom obstarávaní

 

Download this file (Zmluva o poskytovaní služieb č.2432013.pdf)Zmluva o poskytovaní č.243/2013 21.01.2014 Zmluva o poskytovaní č.243/2013 Odborné služby vo verejnom obstarávaní Update this file (Zmluva o poskytovaní služieb č.2432013.pdf) Delete this file (Zmluva o poskytovaní služieb č.2432013.pdf)
Download this file (Zmluva o službách.pdf)Zmluva o službách č.11/2013 14.04.2014 Zmluva o službách č.11/2013 Zabezpečenie implementácie-externý manažment projektu Update this file (Zmluva o službách.pdf) Delete this file (Zmluva o službách.pdf)
Download this file (Zmluva o poskytnutí NFP.pdf)Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 14.04.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES Update this file (Zmluva o poskytnutí NFP.pdf) Delete this file (Zmluva o poskytnutí NFP.pdf)
Download this file (Poistná zmluva č. 411019146.pdf)Poistná zmluva č.411019146 29.05.2014 Poistná zmluva č.411019146 Poistenie zodpovednosti za škodu Update this file (Poistná zmluva č. 411019146.pdf) Delete this file (Poistná zmluva č. 411019146.pdf)
Download this file (Poistná zmluva č. 411019116.pdf)Poistná zmluva č.411019116 29.05.2014 Poistná zmluva č.411019116 Poistenie majetku a preruš.prevádzky PO a podnikajúcich FO,Poistenie strojov, elektroniky a preruš. Update this file (Poistná zmluva č. 411019116.pdf) Delete this file (Poistná zmluva č. 411019116.pdf)
Download this file (KPZ_MOST06062014.pdf)Kúpno-predajná zmluva 09.06.2014 Kúpno-predajná zmluva Odpredaj Mosta ponad rieku Váh Update this file (KPZ_MOST06062014.pdf) Delete this file (KPZ_MOST06062014.pdf)
Download this file (Zmluva na výkon TDI 02062014.pdf)Zmluva na výkon technického dozoru investora 20.06.2014 Zmluva na výkon technického dozoru investora   Update this file (Zmluva na výkon TDI 02062014.pdf) Delete this file (Zmluva na výkon TDI 02062014.pdf)
Download this file (TENZA Slovakia, spol. s r.o._Zmluva o dielo 12014.pdf)Zmluva o dielo č.1/2014 01.07.2014 Zmluva o dielo č.1/2014   Update this file (TENZA Slovakia, spol. s r.o._Zmluva o dielo 12014.pdf) Delete this file (TENZA Slovakia, spol. s r.o._Zmluva o dielo 12014.pdf)
Download this file (DODATOK č.1 k Zmluve na výkon TDI.pdf)Dodatok č.1 k Zmluve na výkon tech.dozoru investora 14.08.2014 Dodatok č.1 k Zmluve na výkon tech.dozoru investora   Update this file (DODATOK č.1 k Zmluve na výkon TDI.pdf) Delete this file (DODATOK č.1 k Zmluve na výkon TDI.pdf)
Download this file (DODATOK č.1 ZoDč.12014TENZA.pdf)Dodatok č.1 k ZoD č.1/2014 26.08.2014 Dodatok č.1 k ZoD č.1/2014   Update this file (DODATOK č.1 ZoDč.12014TENZA.pdf) Delete this file (DODATOK č.1 ZoDč.12014TENZA.pdf)
Download this file (ZMLUVA o poskytovaní audit.služieb rok2014.pdf)Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2014 26.08.2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2014   Update this file (ZMLUVA o poskytovaní audit.služieb rok2014.pdf) Delete this file (ZMLUVA o poskytovaní audit.služieb rok2014.pdf)
Download this file (DODATOK Č.13 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40ZF2008.pdf)DODATOK Č.13 24.10.2014 DODATOK Č.13 k Zmluve o úvere č.40/ZF/2008 Update this file (DODATOK Č.13 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40ZF2008.pdf) Delete this file (DODATOK Č.13 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40ZF2008.pdf)
Download this file (Kúpna zmluva CEZ 05952014.pdf)Kúpna zmluva CEZ č.0595/2014 31.10.2014 Kúpna zmluva CEZ č.0595/2014 Pozemok parc.č. KN C 865/2 Update this file (Kúpna zmluva CEZ 05952014.pdf) Delete this file (Kúpna zmluva CEZ 05952014.pdf)
Download this file (DODATOK Č.14 ZO DŇA 06112014.pdf)DODATOK Č.14 06.11.2014 DODATOK Č.14 k Zmluve o úvere č.40/ZF/2008 Update this file (DODATOK Č.14 ZO DŇA 06112014.pdf) Delete this file (DODATOK Č.14 ZO DŇA 06112014.pdf)
Download this file (zmluva-o-terminovanom-uvere-c11162014uz.pdf)Zmluva 06.11.2014 Zmluva Zmluva o termínovanom úvere č.1116/2014/UZ Update this file (zmluva-o-terminovanom-uvere-c11162014uz.pdf) Delete this file (zmluva-o-terminovanom-uvere-c11162014uz.pdf)
Download this file (zmluva-o-beznom-ucte.pdf)Zmluva 06.11.2014 Zmluva Zmluva o bežnom účte Update this file (zmluva-o-beznom-ucte.pdf) Delete this file (zmluva-o-beznom-ucte.pdf)
Download this file (zmluva-c20462014zz.pdf)Zmluva 06.11.2014 Zmluva Zmluva č.2046/2014/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Update this file (zmluva-c20462014zz.pdf) Delete this file (zmluva-c20462014zz.pdf)
Download this file (dohoda-o-vyplnovacom-prave.pdf)Dohoda 06.11.2014 Dohoda Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1726/2014/D Update this file (dohoda-o-vyplnovacom-prave.pdf) Delete this file (dohoda-o-vyplnovacom-prave.pdf)

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 430 32 83, +421 44 430 32 84

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Rain

12°C

Ružomberok

Monday
Cloudy
8°C - 14°C
Tuesday
Mostly cloudy
5°C - 18°C
Wednesday
Partly cloudy
7°C - 18°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle