Zverejnené dokumenty 2019

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Zmluva o nájme časti optickej chráničky.pdf)Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie 15.02.2019Zmluva o nájme časti optickej chráničky a podružnej dodávke elektrickej energie  
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2019.pdf)ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ15.02.2019ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PREVÁDZKU NA ROK 2019 CEZ 
Download this file (Zmluva o úvere_ SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o úvere medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 02.04.2019Zmluva o úvere zo dňa 29.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Zmluva o bežnom účte SPORObusiness_SLSP, a.s. a Vlastníci bytov a nebyt.priestorov.pdf)Zmluva o bežnom účte SPORObusiness medzi SLSP, a.s. a Vlastníkmi bytov a02.04.2019Zmluva o bežnom účte zo dňa 28.03.2019 + prílohynebytový priestor - spoluvlastnícky podiel 1/1 Priestoru č.12
Download this file (Dohoda o zmene zmluvy.pdf)Dohoda o zmene zmluvy08.04.2019Dohoda o zmene zmluvy 
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci08.04.2019Zmluva o spolupráci 
Download this file (ZMLUVA č.BB84 2-55 2019 0919001-Oz.pdf)Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oz15.05.2019Zmluva č.BB84/2-55/2019/0919001-Oznáhrada za umiestnenie KOST + náklady na elektrinu
Download this file (Dohoda k poistnej zmluve č.2401574513.pdf)Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom22.05.2019Dohoda k poistnej zmluve č. 2401574513 o poskytnutí zľavy na poistnom 
Download this file (Poistná zmluva č.411 019 116 Dodatok č.4.pdf)Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.428.05.2019Poistná zmluva č. 411 019 116 Dodatok č.4Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Download this file (Zmluva o elektronických službách.pdf)Zmluva o elektronických službách24.09.2019Zmluva o elektronických službáchúprava práv a povinností
Download this file (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7_2018.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7/201813.12.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2018 
Download this file (Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č. 4-7_2018.pdf)Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/201813.12.2019Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-7/2018 

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a  modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

1 032 544,11 €

Názov projektu Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle