Zverejnené dokumenty 2020

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.CEZ024_2017.pdf)Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 024/201714.01.2020Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. CEZ 024/2017zmena doby trvania zmluvy do 12.01.2023
Download this file (Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku_CEZ-..._2020.pdf)Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2020 CEZ-...../202020.2.2020Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku na rok 2020 CEZ-...../2020 
Download this file (Zmluva o nájme dopravného prostriedku.pdf)Zmluva o nájme dopravného prostriedku01.06.2020Zmluva o nájme dopravného prostriedkumotorového vozidla
Download this file (Nájomná zmluva_nájom hnuteľných vecí.pdf)Nájomná zmluva 01.06.2020Nájomná zmluva nájom hnuteľných vecí
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby15.07.2020Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyCEZ 0242/2020
Download this file (Zmluva o nájme nebyt.priestorov č. 1_2020.pdf)Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/202023.07.2020Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2020 
Download this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č.1065_CC_20-Zm1.pdf)Zmluva o zmenkovovom vyplňovacom práve č.1065//CC/20-Zm18.10.2020Zmluva o zmenkovovom vyplňovacom práve č.1065//CC/20-Zm1 
Download this file (Zmluva o úvere č.1065_CC_20.pdf)Zmluva o úvere č.1065/CC/208.10.2020Zmluva o úvere č.1065/CC/20 
Download this file (Dodatok č.16.pdf)Dodatok č.16 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 zo dňa 30.11.200719.11.2020Dodatok č.16 k Zmluve na dodávku a odber tepla č.BC 01/2008 zo dňa 30.11.2007 

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a  modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

1 032 544,11 €

Názov projektu Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle