Cena tepla v Ružomberku

 Spoločnosť CZT Ružomberok realizovala v r. 2010-2014 rekonštrukciu parných rozvodov na horúcovodné. Cieľom investičnej akcie bolo najmä:

 • zrušenie neefektívnej dodávky tepla parnými potrubiami a výmenníkovými stanicami s priemernými ročnými stratami cca 23,7%
 • vybudovanie nových horúcovodných rozvodov a kompaktných odovzdávacích staníc tepla v domoch s priemernými ročnými stratami cca 8%
 • zníženie prevádzkových nákladov bez nakupovaného tepla (od r. 2010 do r. 2015) o 688 000 EUR, čo je viac ako 44 %).

 

V poslednom období CZT eviduje značné zníženie objemu predaného tepla najmä vplyvom zvýšenia vonkajšej teploty, zatepľovania, šetrenia teplom, šetrenia teplou vodou a tým zníženie spotreby tepla od r. 2010 (308 000 GJ) na spotrebu r. 2015 (233 000 GJ) na jeden byt o cca 8,40 GJ.

V r. 2010 bola spotreba tepla priemerného bytu 30,75 GJ a cena tepla bola 28,36€/GJ s DPH. Takto predstavovala celková platba za teplo sumu 872 EUR s DPH ročne.

V r. 2013 bola spotreba tepla priemerného bytu 24,13 GJ a cena tepla bola 25,92€/GJ s DPH.Takto predstavovala celková platba za teplo sumu 625 EUR s DPH ročne.

V r. 2014 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu 21,02 GJ a cena tepla bola 25,32 €/GJ s DPH. Takto predstavovala celková platba za teplo v priemernom byte sumu 532 EUR s DPH ročne.

Pre ilustráciu uvádzame, že podľa štatistiky ÚRSO, boli priemerné náklady na teplo na byt v roku 2014 vo výške 670 EUR s DPH ročne. 

       V r. 2015 bola v Ružomberku spotreba tepla priemerného bytu 22,36 GJ a cena

       tepla bola 25,32 Eur/GJ s DPH.

       Takto predstavovala celková platba za teplo v priemernom byte sumu 566 Eur

       s DPH ročne.

 

Trend vývoja cien tepla v Ružomberku v € s DPH:

 •  2011: 30,06€/GJ
 •  2012: 28,32€/GJ
 •  2013: 25,92€/GJ
 •  2014: 25,32€/GJ
 •  2015: 25,32€/GJ
 •     2016: 25,32€/GJ
 •     2017: 25,32€/GJ

 Trend vývoja cien tepla na Slovensku bol v sledovanom období STÚPAJÚCI:

 •  2011: 6%
 •  2012: 4%
 •  2013: 0,5%
 •  2014: 0,3%
 •  2015: 0,2%
 •      2016: 0,0 %

 

Cenový výmer pre CZT Ružomberok

V zmysle rozhodnutia ÚRSO v súlade s Vyhláškou č. 222/2013 Z. z. [§ 2 písm. b) a § 3 písm. b)] a podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z.z.  sú náklady na výrobu tepla rozdelené na variabilné a fixné:

 • variabilné náklady sú úplne alebo čiastočne ovplyvnené objemom výroby tepla (napr. palivo, variabilná zložka nakupovaného tepla, elektrina, vodné a stočné a pod.).
 • fixné náklady nie sú ovplyvnené objemom výroby tepla. Pre dodávateľa predstavujú náklady na vybudovanie zdroja tepla a distribučnej siete, ako aj záväzok dodávateľa umožňujúci odberateľovi odoberať teplo na vykurovanie počas vykurovacieho obdobia, alebo teplú úžitkovú vodu počas celého roka (sú to napr. úroky z úverov, odpisy, fixná zložka nakupovaného tepla, osobné náklady, prevádzkové náklady a pod.).

Cena tepla pre odberateľov sa skladá z fixnej a z variabilnej zložky:

 • variabilná zložka ceny tepla sa určí ako súčin množstva tepla nameraného fakturačným meradlom na odbernom mieste a jednotkovej ceny variabilnej zložky vyjadrenej v €/kWh.
 • fixná zložka ceny tepla sa určí ako súčin výšky regulačného príkonu, vypočítaného v zmysle Vyhlášky č. 222/2013 Z. z. zo dňa 11. júla 2013 a jednotkovej ceny fixnej zložky vyjadrenej v €/kW.

 

Maximálna cena tepla

Cena tepla (platná od 01.01.2016 do 31.12.2016), ktorú je spoločnosť CZT Ružomberok v r. 2016 oprávnená fakturovať odberateľom je stanovená rozhodnutím o cene tepla č. 0229/2015/T zo dňa 29. september 2015, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

 

Zložky ceny

Cena tepla bez DPH

Variabilná zložka ceny tepla 0,0387 €/kWh
Fixná zložka ceny tepla 302,4537 €/kW

  

 

 

 

Cena tepla (platná od 01.01.2017 do 31.12.2017), ktorú je spoločnosť CZT Ružomberok v r. 2017 oprávnená fakturovať odberateľom je stanovená rozhodnutím o cene tepla č. 0184/2017/T zo dňa 22. novembra 2016, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

 

Zložky ceny tepla Cena tepla bez DPH
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0345 €/kWh
Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 293,2786 €/kW

 

 

Cena tepla v roku 2016

V roku 2016 je s odberateľmi zmluvne dohodnuté, že cena tepla v prepočte na skutočne spotrebovaný GJ nepresiahne 21,10 €, čo v nových  merných jednotkách predstavuje:

 

 

Zložky ceny    Cena tepla bez DPH  
Variabilná zložka ceny tepla   0,0373 €/kWh
Fixná zložka ceny tepla   201,3193 €/kW

   

 

Prepočet pôvodných jednotiek

 • GJ na kWh: 1GJ = 277,7778kWh
 • GJ na kW: 1GJ = 277,7778kWh / 5300hod.

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně věnovat, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k zacházení rozličné obtěžovat. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba vypadat, je koupit Tadalafil. Stejně jako všechny ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí sekundární efekty. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (ÚRSO_00652015T.pdf)Rozhodnutie o cene tepla č.0065/2015/T24.11.2014Rozhodnutie o cene tepla č.0065/2015/T 
Download this file (Rozhodnutie č.0229_2015_T.pdf)Rozhodnutie o cene tepla č.0229/2015/T12.10.2015Rozhodnutie o cene tepla č.0229/2015/T 
Download this file (ÚRSO_01842017T.pdf)Rozhodnutie o cene tepla č. 0184/2017/T05.12.2016Rozhodnutie o cene tepla číslo: 0184/2017/T 

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 430 32 83, +421 44 430 32 84

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Cloudy

-4°C

Ružomberok

Sunday
Snow showers
-4°C - 0°C
Monday
Mostly cloudy
-8°C - -3°C
Tuesday
Mostly cloudy
-7°C - -2°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle