Dodávky teplej vody

Počas odstávky u dodávateľa tepla Mondi SCP a.s.  v dňoch 02.09.2018 až 08.09.2018  bolo zo strany Mondi SCP zabezpečené náhradné vykurovanie mobilnou kotolňou, pomocou čoho nebola prerušená dodávka tepla a teplej vody do mesta. Týmto po prvý krát v histórii CZT nebola v kalendárnom roku prerušená dodávka teplej vody.

 

Začiatok vykurovania CZT Ružomberok

Podľa Vyhlášky č.152/2005 Z. z. sa určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len "vykurovacie obdobie") začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Teplo na vykurovanie začne dodávateľ dodávať ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 ° C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej  teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7,00 hod. ; 14.00 hod.; 21,00 hod., pričom teplota nameraná o 21,00 hod. sa započítava dva krát, nie je vyššia ako 13 ° C.

 

V Ružomberku boli dňom 24. septembra 2018 splnené vyššie uvedené podmienky a začalo sa kúriť.

S prihliadnutím na počet kompaktných odovzdávacích staníc, bolo spustenie kúrenia realizované postupne podľa požiadaviek odberateľov.

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle