Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Kokurencie schopnost a hospodarsky rast

Miesto realizácie projektu:

Ružomberok, ul. Tatranská, Bystrická

 

Názov a stručný opis projektu:

Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné

- ul. Tatranská, ul. Bystrická

 

Projektom je v meste Ružomberok nahradená časť parných rozvodov tepla, rozvodmi horúcovodnými, čím sa významne znížili tepelné straty pri distribúcii tepla k odberateľom tepla na ul. Tatranskej a  Bystrickej, dochádza k úspore energie 10 989,81 GJ/rok a k zníženiu emisií CO2 o 646,98 t/rok.  

Realizácia projektu začala na základe Zmluvy o dielo so zhotoviteľom TENZA Slovakia, spol. s r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra dňa 27.06.2014.

Projekt bol ukončený odovzdaním a prevzatím diela dňa 13.11.2014.

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2014.

 

Názov a sídlo prijímateľa:

CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1,

034 01 Ružomberok

 

Dátum začatia realizácie projektu:01/07/2014

 

Dátum skončenia realizácie projektu: 28/02/2015

 

Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR

 

Odkaz na internetovú stránku riadiaceho orgánu: http://www.mhsr.sk

Odkaz na internetovú stránku daného operačného programu:http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

 

Výška poskytnutého príspevku: 384 419,05 EUR

 

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

Uvodny obrazok

 

Popis :

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 430 32 83, +421 44 430 32 84

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Rain

12°C

Ružomberok

Monday
Cloudy
8°C - 14°C
Tuesday
Mostly cloudy
5°C - 18°C
Wednesday
Partly cloudy
7°C - 18°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle