Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Kokurencie schopnost a hospodarsky rast

Miesto realizácie projektu:

Ružomberok, ul. Tatranská, Bystrická

 

Názov a stručný opis projektu:

Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné

- ul. Tatranská, ul. Bystrická

 

Projektom je v meste Ružomberok nahradená časť parných rozvodov tepla, rozvodmi horúcovodnými, čím sa významne znížili tepelné straty pri distribúcii tepla k odberateľom tepla na ul. Tatranskej a  Bystrickej, dochádza k úspore energie 10 989,81 GJ/rok a k zníženiu emisií CO2 o 646,98 t/rok.  

Realizácia projektu začala na základe Zmluvy o dielo so zhotoviteľom TENZA Slovakia, spol. s r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra dňa 27.06.2014.

Projekt bol ukončený odovzdaním a prevzatím diela dňa 13.11.2014.

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2014.

 

Názov a sídlo prijímateľa:

CZT Ružomberok, s.r.o., Bystrická cesta 1,

034 01 Ružomberok

 

Dátum začatia realizácie projektu:01/07/2014

 

Dátum skončenia realizácie projektu: 28/02/2015

 

Názov riadiaceho orgánu:Ministerstvo hospodárstva SR

 

Odkaz na internetovú stránku riadiaceho orgánu: http://www.mhsr.sk

Odkaz na internetovú stránku daného operačného programu:http://www.mhsr.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

 

Výška poskytnutého príspevku: 384 419,05 EUR

 

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

Uvodny obrazok

 

Popis :

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně zaplatit, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelům Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě různý problémy. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba hledat, je koupit Tadalafil. Stejně jako všechny ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí vedlejší účinky. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a  modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

1 032 544,11 €

Názov projektu Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

SP Weather

Can't forecast decode data. Also make sure your location is current. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle