Majetok na predaj

Spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. ponúka v súčasnosti nasledovný majetok na predaj:

  

 

1. Nebytový priestor č.4 v obytnom dome súpisné číslo 1894 na ulici Poľná

   v Ružomberku.

    Nebytový priestor sa nachádza vo vchode 47 v suteréne obytného domu a má výmeru 47,6 m2.

    Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k   

    pozemku je 476/24524.

   Minimálna kúpna cena je 1250,00 Eur vrátane DPH. 

   Splatnosť kúpnej ceny 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

    Náklady spojené s prípravou kúpnej zmluvy hradí predávajúci.

    Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane správneho poplatku hradí kupujúci.

 

2. Nebytový priestor č. 8 v obytnom dome súpisné číslo 158 na ulici Tatranská

    cesta v Ružomberku.

    Nebytový priestor sa nachádza vo vchode 44 v suteréne obytného domu a má výmeru 99,2 m2.

    Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k

    pozemku je 992/7987.

    Minimálna kúpna cena je 3500,00 Eur vrátane DPH.

   Splatnosť kúpnej ceny 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

    Náklady spojené s prípravou kúpnej zmluvy hradí predávajúci.

    Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, vrátane správneho poplatku hradí kupujúci.

 

Záujemcovia o nebytové priestory uvedené v bode 1 a v bode 2 ,podajú oznámenie o záujme na adresu sídla spoločnosti

v písomnej podobe.

V prípade viacerých záujemcov bude nebytový priestor predaný záujemcovi, ktorý dá najvyššiu ponuku kúpnej ceny.

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421908960265

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 91 82 45

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle