Zverejnené dokumenty 2016

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu nasledovné dokumenty:

Download this file (DODATOK Č.11.pdf)DODATOK Č.11 zo dňa 28.1.2016 28.01.2016 DODATOK Č.11 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č.71/ZF/2010zo dňa 8.11.2010 Update this file (DODATOK Č.11.pdf) Delete this file (DODATOK Č.11.pdf)
Download this file (DODATOK Č.17.pdf)DODATOK Č.17 zo dňa 28.1.2016 28.01.2016 DODATOK Č.17 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 Update this file (DODATOK Č.17.pdf) Delete this file (DODATOK Č.17.pdf)
Download this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf)Zmluva o poskytovaní služby InBiz-Hlavná zmluva 26.02.2016 Zmluva o poskytovaní služby InBiz-Hlavná zmluva   Update this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf) Delete this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf)
Download this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf)ZMLUVA O DIELO 9/2016 29.04.2016 ZMLUVA O DIELO 9/2016 Preloženie KOS a montáž HV prípojky na ul. V. Šrobára , Ružomberok Update this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf) Delete this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf)
Download this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf)Kúpna zmluva 04.05.2016 Kúpna zmluva predaj pozemkov zapísaných na LV č.12027 a LV č.15435 Update this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf) Delete this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf)
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci 05.05.2016 Zmluva o spolupráci kalibrácia trás 32 mm HDPE chráničiek na sídlisku Klačno Update this file (Zmluva o spolupráci.pdf) Delete this file (Zmluva o spolupráci.pdf)
Download this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf)Poistná zmluva č.2401574513 18.05.2016 Poistná zmluva č.2401574513 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť,Regresy ZP a SP Update this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf) Delete this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf)
Download this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf)Poistná zmluva č. 411019116 31.05.2016 Poistná zmluva č. 411019116 Dodatok č.3 Update this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf) Delete this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf)
Download this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf)DODATOK Č.18 zo dňa 30.6.2016 30.06.2016 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008   Update this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf) Delete this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf)
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena 30.06.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam parc.číslo: 14076/3 a 14079/1 Update this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf) Delete this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)
Download this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf)Kúpna zmluva 08.08.2016 parcele registra"C" parc. č. 4061/1 a predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku C-KN parc.č.4061/1 a na pozemku C-KN parc.č.4061/2 Update this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf) Delete this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf)
Download this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf)Zmluva o úvere č.1169/CC/16 08.09.2016 Zmluva o úvere č.1169/CC/16 zo dňa 07.09.2016   Update this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf) Delete this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf)
Download this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf)Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169/CC/16-Zm1 08.09.2016 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169/CC/16-Zm1 zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf) Delete this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf)
Download this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf)Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1169/CC/16-Nad1 21.09.2016 Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1169/CC/16-Nad1   Update this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf) Delete this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf)
Download this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf)Záložná zmluva NCRZP č.1169/CC/16 - ZZ2 08.09.2016 Záložná zmluva NCRZP č.1169/CC/16 - ZZ2 zo dňa 07.09.2016 Update this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf) Delete this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf)
Download this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf)Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1169/CC/16 - ZZ1 08.09.2016 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1169/CC/16 - ZZ zo dňa 07.09.2016 Update this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf) Delete this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf)
Download this file (Zmluva o účte Komunal.pdf)Zmluva o účte Komunal 08.09.2016 Zmluva o účte Komunal zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o účte Komunal.pdf) Delete this file (Zmluva o účte Komunal.pdf)
Download this file (Zmluva o bežnom účte.pdf)Zmluva o bežnom účte 08.09.2016 Zmluva o bežnom účte zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o bežnom účte.pdf) Delete this file (Zmluva o bežnom účte.pdf)
Download this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)Zmluva o Elektronických službách 08.09.2016 Zmluva o Elektronických službách zo dňa 07.09.2016 Update this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf) Delete this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)
Download this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf)sadzobník-oc-01072016 08.09.2016 sadzobník-oc-01072016 Všeobecné obchodné podmienky Update this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf) Delete this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf)
Download this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 slovenská-sporiteľňa-pop-podnikateľ-úvery-bankové-záruky-akreditívy   Update this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf) Delete this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf)
Download this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 slovenská-sporiteľňa-vop-podnikateľ   Update this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf) Delete this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf)
Download this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 produktové-obchodné-podmienky-pre-depozitné-produkty   Update this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf) Delete this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf)
Download this file (zverejnenie-business-ucet.pdf)Všeobecné obchodné podmienky 08.09.2016 zverejnenie-business-účet   Update this file (zverejnenie-business-ucet.pdf) Delete this file (zverejnenie-business-ucet.pdf)
Download this file (Vinkulácia.pdf)Potvrdenie Poisťovne o zriadení vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky 21.09.2016 Potvrdenie Poisťovne o zriadení vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky zo dňa 16.09.2016 Update this file (Vinkulácia.pdf) Delete this file (Vinkulácia.pdf)
Download this file (DODATOK Č.19.pdf)DODATOK Č.19 zo dňa 23.9.2016 23.09.2016 DODATOK Č.19 zo dňa 23.9.2016 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 Update this file (DODATOK Č.19.pdf) Delete this file (DODATOK Č.19.pdf)
Download this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf)Zmluva o Elektronickej skužbe Business24 zo dňa 14.9.2016 28.09.2016 Zmluva o Elektronickej skužbe Business24 zo dňa 14.9.2016   Update this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf) Delete this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf)
Download this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)Zmluva o Elektronických službách zo dňa 14.9.2016 28.09.2016 Zmluva o Elektronických službách zo dňa 14.9.2016   Update this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf) Delete this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)
Download this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf)Zmluva o Účte Komunal Extra zo dňa 14.9.2016 28.09.2016 Zmluva o Účte Komunal Extra zo dňa 14.9.2016   Update this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf) Delete this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf)

Pevné zdraví je výsledkem dobré zdravotní péče a životní styl. Jak je možné léky HELS up? Někteří lidé vědí o Zoviraxu, že je antivirotikum droga. Obecně věnovat, že u lidí s častým ohniska, Zovirax se používá k pomoci snížit počet nechtěných příznaků. Léčivo nevyléčí genitální herpes, ale může zmírnit příznaky infekce. Někdy služby nabízejí svým spotřebitelé Cialis. Cialis je lék předepsán k léčbě rozličné potíže. Co vy už víte o koupit Genericky Cialis? Když si objednáte léky, jako je Cialis, měli byste pamatovat na Cialis České. Nejzávažnější věc, kterou je třeba dívat, je koupit Tadalafil. Stejně jako všechny ostatní léky, Cialis je také klasifikován podle of je hlavní složkou. Protože některé z příznaků jsou lékařské pohotovosti, je to závažný znát příznaky. Každý opravný prostředek může mít vliv na působení jiných léků a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, což způsobuje nežádoucí sekundární účinky. Nepoužívejte tento generický bez vědomí svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jste těhotná.

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 430 32 83, +421 44 430 32 84

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Cloudy

-4°C

Ružomberok

Sunday
Snow showers
-4°C - 0°C
Monday
Mostly cloudy
-8°C - -3°C
Tuesday
Mostly cloudy
-7°C - -2°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle