Zverejnené dokumenty

Na základe § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. O slobode informácii v znení neskorších predpisov spoločnosť CZT Ružomberok, s.r.o. zverejňuje na stránke www.cztrk.eu - http://www.cztrk.eu/index.php/legislativa

 

 

Zoznam zverejnených dokumentov -
FileDátum zverejneniaZverejnený dokument Popis
Download this file (DODATOK Č.11.pdf)DODATOK Č.11 zo dňa 28.1.201628.01.2016DODATOK Č.11 k ZMLUVE O FINANCOVANÍ Č.71/ZF/2010zo dňa 8.11.2010
Download this file (DODATOK Č.17.pdf)DODATOK Č.17 zo dňa 28.1.201628.01.2016 DODATOK Č.17 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008
Download this file (Zmluva o poskytovaní služby InBiz.pdf)Zmluva o poskytovaní služby InBiz-Hlavná zmluva26.02.2016Zmluva o poskytovaní služby InBiz-Hlavná zmluva 
Download this file (Zmluva o dielo 9_2016.pdf)ZMLUVA O DIELO 9/201629.04.2016ZMLUVA O DIELO 9/2016Preloženie KOS a montáž HV prípojky na ul. V. Šrobára , Ružomberok
Download this file (Kúpna zmluva 04052016.pdf)Kúpna zmluva04.05.2016Kúpna zmluvapredaj pozemkov zapísaných na LV č.12027 a LV č.15435
Download this file (Zmluva o spolupráci.pdf)Zmluva o spolupráci05.05.2016Zmluva o spoluprácikalibrácia trás 32 mm HDPE chráničiek na sídlisku Klačno
Download this file (Poistná zmluva č.2401574513.pdf)Poistná zmluva č.240157451318.05.2016Poistná zmluva č.2401574513Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť,Regresy ZP a SP
Download this file (Poistná zmluva č.411019116_Dodatok č.3.pdf)Poistná zmluva č. 41101911631.05.2016Poistná zmluva č. 411019116Dodatok č.3
Download this file (DODATOK Č.18 zo dňa 30062016.pdf)DODATOK Č.18 zo dňa 30.6.201630.06.2016k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008 zo dňa 28.5.2008 
Download this file (Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf)Zmluva o zriadení vecného bremena30.06.2016Zmluva o zriadení vecného bremenak nehnuteľnostiam parc.číslo: 14076/3 a 14079/1
Download this file (Kúpna zmluva_03082016.pdf)Kúpna zmluva08.08.2016parcele registra"C" parc. č. 4061/1 a predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku C-KN parc.č.4061/1 a na pozemku C-KN parc.č.4061/2
Download this file (Zmluva o úvere č.1169 CC 16.pdf)Zmluva o úvere č.1169/CC/1608.09.2016Zmluva o úvere č.1169/CC/16 zo dňa 07.09.2016 
Download this file (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169 CC 16 -Zm1.pdf)Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169/CC/16-Zm108.09.2016Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 1169/CC/16-Zm1zo dňa 07.09.2016
Download this file (Zmluva o nadriadenosti záväzku.pdf)Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1169/CC/16-Nad121.09.2016Zmluva o nadriadenosti záväzku č. 1169/CC/16-Nad1 
Download this file (Záložná zmluva NCRZP č. 1169 CC 16 -ZZ2.pdf)Záložná zmluva NCRZP č.1169/CC/16 - ZZ208.09.2016Záložná zmluva NCRZP č.1169/CC/16 - ZZ2zo dňa 07.09.2016
Download this file (Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č.1169 CC 16-ZZ1.pdf)Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1169/CC/16 - ZZ108.09.2016Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 1169/CC/16 - ZZzo dňa 07.09.2016
Download this file (Zmluva o účte Komunal.pdf)Zmluva o účte Komunal08.09.2016Zmluva o účte Komunalzo dňa 07.09.2016
Download this file (Zmluva o bežnom účte.pdf)Zmluva o bežnom účte08.09.2016Zmluva o bežnom účtezo dňa 07.09.2016
Download this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)Zmluva o Elektronických službách08.09.2016Zmluva o Elektronických službáchzo dňa 07.09.2016
Download this file (sadzobnik-oc-01072016.pdf)sadzobník-oc-0107201608.09.2016sadzobník-oc-01072016Všeobecné obchodné podmienky
Download this file (slovenska-sporitelna-pop-podnikatel-uvery-bankove-zaruky-akreditivy.pdf)Všeobecné obchodné podmienky08.09.2016slovenská-sporiteľňa-pop-podnikateľ-úvery-bankové-záruky-akreditívy  
Download this file (slovenska-sporitelna-vop-podnikatel.pdf)Všeobecné obchodné podmienky08.09.2016 slovenská-sporiteľňa-vop-podnikateľ 
Download this file (produktove-obchodne-podmienky-pre-depozitne-produkty.pdf)Všeobecné obchodné podmienky08.09.2016produktové-obchodné-podmienky-pre-depozitné-produkty  
Download this file (zverejnenie-business-ucet.pdf)Všeobecné obchodné podmienky08.09.2016 zverejnenie-business-účet 
Download this file (Vinkulácia.pdf)Potvrdenie Poisťovne o zriadení vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky 21.09.2016Potvrdenie Poisťovne o zriadení vinkulácie poistného plnenia v prospech Banky zo dňa 16.09.2016
Download this file (DODATOK Č.19.pdf)DODATOK Č.19 zo dňa 23.9.201623.09.2016DODATOK Č.19 zo dňa 23.9.2016 k ZMLUVE O ÚVERE Č.40/ZF/2008zo dňa 28.5.2008
Download this file (Zmluva o elektronickej službe Business24.pdf)Zmluva o Elektronickej skužbe Business24 zo dňa 14.9.201628.09.2016Zmluva o Elektronickej skužbe Business24 zo dňa 14.9.2016 
Download this file (Zmluva o Elektronických službách.pdf)Zmluva o Elektronických službách zo dňa 14.9.201628.09.2016Zmluva o Elektronických službách zo dňa 14.9.2016 
Download this file (Zmluva o Účte Komunal Extra.pdf)Zmluva o Účte Komunal Extra zo dňa 14.9.201628.09.2016Zmluva o Účte Komunal Extra zo dňa 14.9.2016 
Download this file (Dodatok k Záložnej zmluve D1.pdf)Dodatok k Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č.1169/CC/16-ZZ1-D102.11.2016Dodatok k Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č.1169/CC/16-ZZ1-D1zo dňa 25.10.2016
Download this file (Kúpna zmluva Č...2016.pdf)Kúpna zmluva Č.:..../2016 zo dňa 19.10.201614.11.2016Kúpna zmluva Č.:..../2016 zo dňa 19.10.2016 na KOSTvr. riadiaceho systému SIEMENS ST63X
Download this file (Dohoda o ukončení zmlúv.pdf)DOHODA O UKONČENÍ ZMLÚV 20.12.2016DOHODA O UKONČENÍ ZMLÚV zo dňa 14.12.2016(treasury)

Aktuality


Rekonštrukcia parného vykurovania na horúcovodné - ul. Tatranská,ul. Bystrická

POZITÍVA PRIPOJENIA NA CZT

      SPOLOČNE

SPOLOCNE JE TO BEZ STAROSTI

    JE TO BEZ STAROSTÍ

SPOLOCNE JE TO VYHODNEJSIE

    JE TO VÝHODNEJŠIE

Formuláre

Vaše otázky
Chcete sa stať naším zákazníkom
Zmena údajov odberateľa

 

 

CZT Ružomberok, s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

tel: +421 44 4303324

e-mail: info@cztrk.eu , web: www.cztrk.eu

IČO: 36820300 , DIČ: 2022426296
IČ DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK07 0900 0000 0051 1559 0824

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, Vložka č. 19360/L

 

 

Mostly cloudy

27°C

Ružomberok

Sunday
Mostly sunny
12°C - 26°C
Monday
Partly cloudy
13°C - 28°C
Tuesday
Mostly sunny
16°C - 25°C

Poruchová služba

V prípade poruchy tepelných potrubí, kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) volajte poruchovú službu:

 

+421 907 87 29 78

+421 907 71 10 59

V prípade poruchy vykurovania objektu kontaktujte správcu objektu.

Legetøj og BørnetøjTurtle